Pravidla

Obecná pravidla

Platí pro všechny služby poskytované Darkup.cz.

 1. Uživatel je povinen dbát na zabezpečení svého účtu (silné heslo, nesdílet účet, atp.).
 2. Uživatel musí dbát slušného chování – nespamovat, nepsat vulgárně, nevyhrožovat, nevyvolávat hádky, nestavět stavby se sexuálním či jinak zavádějícím obsahem apod. Za spam je považováno například psaní opakovaných znaků bezprostředně za sebou či psaní zpráv s velkými písmeny. Dále je zakázáno komukoliv vyhrožovat, snažit se jej zesměšnit nebo zpochybnit před ostatními hráči a uvádět o něm nepravdivé či nepotvrzené informace.
 3. Je zakázáno si jakýmkoliv způsobem dělat reklamu či zmiňovat například konkurenční servery. Za reklamu se považuje například IP a URL adresa. Za reklamu se nepovažuje reklama na video nebo kanál tvůrce, který projekt Darkup.cz pozitivně propaguje.
 4. Používání nevhodného jména je zakázáno. Za nevhodné jméno je považováno jméno, které je urážlivé, obsahuje sexuální prvky, odkazuje na cheaty nebo se podobá jménu, které používá člen admin týmu.
 5. Používání například nevhodného skinu, cape nebo avataru, který obsahuje například prvky nacionalismu a sexuality je zakázáno.
 6. Uživatel nesmí zneužívat jakékoliv chyby. Jakmile uživatel chybu zjistí, je povinen ji okamžitě oznámit kontaktováním podpory serveru. Je zakázáno tuto chybu dále šířit. Za nahlášení chyby může uživatel obdržet patřičnou odměnu.
 7. Je zakázáno obcházet nebo poskytovat informace o obcházení našich bezpečnostních systémů. Dále je také zakázáno poskytovat informace o instalaci a nastavení cheat clientů.
 8. Je zakázáno šířit o serveru jakékoliv informace, které nejsou veřejně přístupné.
 9. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zneužívat či zatěžovat podporu serveru.
 10. Uživatel je povinen respektovat rozhodnutí člena admin týmu.
 11. Je zakázáno obcházet trest.
 12. V případě udělení trestu nemá uživatel jakýkoliv nárok na vrácení všeho, co uživatel přispěl, vybudoval, vyhrál atd.
 13. Veškerá data serveru jsou majetkem Darkup.cz a při jakémkoliv poškození či ztrátě nemá uživatel nárok na náhradu škody.
 14. Je zakázáno nabízet či přijmout jakoukoliv obchodní nabídku, ve které je předmětem obchodu jiná věc než herní prvek serveru.
 15. Je zakázáno šířit jakékoliv osobní informace libovolného uživatele serveru.
 16. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat server.
 17. Je zakázáno navádět k porušování pravidel.
 18. Je zakázáno navádět uživatele za účelem mu jakkoliv uškodit.
 19. Ve veřejném chatu je zakázáno psát v jiném jazyku než v češtině, slovenštině nebo angličtině (neplatí pro například pro texty písní atp.).
 20. Je zakázáno vlastnit více než 1 účet za účelem obohacení nebo obejitím trestu.
 21. V případě, že je uživatel nezletilý, za veškeré jeho činy zodpovídá jeho zákonný zástupce.
 22. Je zakázáno poskytovat falešné důkazy.
 23. Je zakázáno pořádat falešné soutěže.
 24. Veškeré prvky Darkup.cz jsou duševním vlastnictvím provozovatele serveru. Jejich neoprávněné šíření či napodobování je zakázáno.
 25. Je přísně zakázáno záměrně hledat a zneužívat děr v pravidlech.
 26. Vyhrazujeme si právo posuzovat každý případ individuelně.
 27. Pravidla serveru se mohou kdykoliv změnit bez udání důvodu či jakéhokoliv upozornění. Využíváním služeb Darkup.cz souhlasíte, že jste se s pravidly serveru seznámil, rozumíte jim a zavazujete se je dodržovat.
 28. Jakákoliv stížnost musí být řešena kontaktováním podpory serveru. Do veřejného chatu stížnosti nepatří.

Pravidla herních serverů

Všechny servery

 1. Hráč nesmí využívat či vlastnit například programy a resource packy, které mu výrazným způsobem ulehčují hru oproti ostatním. Mezi ně patří například cheaty, auto click, double click, ale i také minimapa, na které jsou vidět hráči. Pokud budou hráči nalezeny nepovolené modifikace v zařízení, žádost o unban bude automaticky zamítnuta.
 2. Klikání například pomocí techniky butterfly/jitter/drag je na vlastní riziko. Hráč může být zabanován.
 3. Hráč nesmí jakýmkoliv způsobem kazit hru ostatním hráčům.

Survival a OneBlock

 1. Ničení staveb ostatních hráčů či krádeže jsou zakázány. Hráč je povinen dbát na zabezpečení svého majetku.
 2. Hráč nesmí úmyslně ničit přírodu (včetně Netheru a Endu) – například vytvářet pomocí lávy a vody cobblestonové schody, pokládat bloky pod sebe za účelem rychlejšího pohybu. Jsou zakázané jednoblokové stavby do výšky i v podzemí, které narušují vzhled krajiny.
 3. Veřejné teleporty včetně tpa nesmí hráče poškodit, pokud není zmíněno předem.
 4. Stavění mobtrapek, farem a velkých redstone obvodů není zakázáno, nicméně pokud bude znatelně zatěžovat server, může být kdykoliv smazána bez náhrady škody a jakéhokoliv předchozího upozornění. Stavění například redstone obvodů za účelem zalagování serveru je zakázáno.
 5. Je zakázáno ničit okolí cizí residence.
 6. Je zakázáno prodávat například falešné klíče, speciální předměty či jinak podvádět ostatní hráče.
 7. Při vyhození hráče z residence či ostrova má vyhozený hráč právo na navrácení jeho věcí.

Minihry

 1. Je zakázáno týmovat s ostatními (pokud není uvedeno jinak). Za týmování se považuje úmyslné nezabijení za účelem převahy proti jiným hráčům.
 2. Je zakázáno si úmyslně navyšovat statistiky například týmováním s druhým hráčem (i pokud je to povoleno).

Pravidla webového obchodu a veškerých plateb

 1. Zakoupení předmětu neslouží jako ochrana proti banu.
 2. Při zakoupení předmětu se zřekáváte práva na vrácení peněz.
 3. Pokud neobdržíte zakoupený předmět do 10 minut, jste povinni tento problém do 3 dnů nahlásit. V opačném případě zaniká nárok na reklamaci.
 4. Negarantujeme, že bude na serveru umožněn stálý přístup. V případě výpadku serveru není možná kompenzace. Pokud server nebude dále provozován, zanikají všechny kredity, VIP účty a další věci bez jakékoliv kompenzace.
 5. Vyhrazujeme si právo na změny produktů v obchodě, jejich cen a úpravy výhod bez předchozího upozornění.

Pravidla služeb souvisejícím s Minecraft serverem

Discord

 1. Je zakázáno označovat uživatele, pokud to není opravdu nutné.
 2. Je zakázáno posílat nevhodné nápady. Pokud Váš nápad schválí uživatelé, nemusí být přidán.
 3. Je zakázáno zasílat fotku uděleného trestu.
 4. V hlasových místnostech je zakázáno používat měniče hlasu a pouštět nevhodné zvuky.
 5. Je zakázáno zasílání nevhodných obrázků, gifů či emoji (a to i reagováním na zprávu). Za nevhodnou reakci se bere i reagováním několika více emoji, které samy o sobě nejsou nevhodné.

Pravidla člena admin týmu

 1. V případě, že není člen AT AFK, musí hráčům vždy pomoci, případně je odkázat na podporu.
 2. Člen AT musí udržovat server v pořádku, je-li někde problém, musí zakročit.
 3. Člen AT nesmí zneužívat svých práv jakýmkoliv způsobem.
 4. Člen AT je povinen dodržovat všechna pravidla serveru (neplatí pro cheaty, které jsou využity při kontrole hráčů).
 5. Člen AT nemusí uchovávat důkazy při potrestání hráčů.
 6. Vedení serveru je oprávněno potrestat hráče bez udání důvodu.

Uživatel projektu Darkup souhlasí s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. Zároveň je povinen pravidelně kontrolovat změny těchto pravidel.